Key English Polish
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
Monero::WalletImpl Invalid destination address Nieprawidłowy adres docelowy
cryptonote::simple_wallet daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.
cryptonote::simple_wallet no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
sw no connection to daemon. Please make sure daemon is running. brak połączenia z demonem. Proszę sprawdzić czy demon jest uruchomiony.
sw daemon is busy. Please try again later. demon jest zajęty. Proszę spróbować później.