Key English Slovak
command_line yes áno
command_line no nie
cryptonote::rpc_args Specify IP to bind RPC server Špecifikujte IP adresu na spojenie RPC servera
cryptonote::rpc_args Specify username[:password] required for RPC server Špecifikujte používateľské meno[:heslo] potrebné pre RPC server
cryptonote::rpc_args Confirm rpc-bind-ip value is NOT a loopback (local) IP Potvrďte rpc-bind-ip hodnota NIE JE loopback (lokálna) IP
cryptonote::rpc_args Specify a comma separated list of origins to allow cross origin resource sharing Špecifikujte čiarkami oddelený zoznam origins, aby zdieľanie cross origin zdrojov bolo povolené
cryptonote::rpc_args Enable SSL on RPC connections: enabled|disabled|autodetect Povoliť SSL pri RPC pripojeniach: povolené|zakázané|automaticky
cryptonote::rpc_args Path to a PEM format private key
cryptonote::rpc_args Path to a PEM format certificate
cryptonote::rpc_args Path to file containing concatenated PEM format certificate(s) to replace system CA(s).
cryptonote::rpc_args List of certificate fingerprints to allow Zoznam identifikácií certifikátov na povolenie
cryptonote::rpc_args Allow user (via --rpc-ssl-certificates) chain certificates
cryptonote::rpc_args Allow any peer certificate
cryptonote::rpc_args Invalid IP address given for --
cryptonote::rpc_args permits inbound unencrypted external connections. Consider SSH tunnel or SSL proxy instead. Override with --
cryptonote::rpc_args Username specified with --
cryptonote::rpc_args cannot be empty
cryptonote::rpc_args requires RPC server password --
cryptonote::rpc_args Specify IPv6 address to bind RPC server Špecifikujte IPv6 adresu na spojenie RPC servera
cryptonote::rpc_args Allow IPv6 for RPC Povoliť IPv6 pre RPC