Key English Slovak State
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Neplatná adresa príjemcu
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Pokúšam sa uložiť transakciu do súboru, ale súbor už existuje. Predchádzam prepisu súboru ukončením. Súbor: