Key English Swedish
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Ogiltig måladress
Monero::AddressBookImpl Payment ID supplied: this is obsolete
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Försöker spara transaktion till fil, men angiven fil finns redan. Avslutar för att inte riskera att skriva över någonting. Fil:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Det gick inte att skriva transaktioner till fil
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. daemonen är upptagen. Försök igen senare.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. ingen anslutning till daemonen. Se till att daemonen körs.
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transaktionen %s avvisades av daemonen med status:
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: . Orsak:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Okänt undantag:
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Ohanterat undantag
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet Detta är en granskningsplånbok
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction Det gick inte att signera transaktionen
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address Begärd växel går inte till en betald adress
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change is larger than payment to the change address Begärd växel är större än betalning till växeladressen
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address Växel går till fler än en adress
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s skickar %s till %s
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations utan några mål
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s %s växel till %s