Key English Swedish
Monero::UnsignedTransactionImpl no change ingen växel
Monero::UnsignedTransactionImpl Loaded %lu transactions, for %s, fee %s, %s, %s, with min ring size %lu. %s Läste in %lu transaktioner, för %s, avgift %s, %s, %s, med minsta ringstorlek %lu. %s
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. daemonen är upptagen. Försök igen senare.
Monero::WalletImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. ingen anslutning till daemonen. Se till att daemonen körs.
Monero::WalletImpl RPC error: RPC-fel:
Monero::WalletImpl not enough outputs for specified ring size inte tillräckligt med utgångar för angiven ringstorlek
Monero::WalletImpl found outputs to use hittade utgångar att använda
Monero::WalletImpl Please sweep unmixable outputs. Svep upp omixbara utgångar.
Monero::WalletImpl not enough money to transfer, available only %s, sent amount %s inte tillräckligt med pengar för överföring, endast tillgängligt %s, skickat belopp %s
Monero::WalletImpl failed to parse address det gick inte att parsa adressen
Monero::WalletImpl failed to parse secret spend key det gick inte att parsa hemlig spendernyckel
Monero::WalletImpl failed to parse secret view key det gick inte att parsa hemlig granskningsnyckel
Monero::WalletImpl failed to verify secret spend key det gick inte att verifiera hemlig spendernyckel
Monero::WalletImpl spend key does not match address spendernyckel matchar inte adress
Monero::WalletImpl failed to verify secret view key det gick inte att verifiera hemlig granskningsnyckel
Monero::WalletImpl view key does not match address granskningsnyckel matchar inte adress
Monero::WalletImpl failed to generate new wallet: det gick inte att skapa ny plånbok:
Monero::WalletImpl Failed to send import wallet request Det gick inte att skicka begäran om att importera plånbok
Monero::WalletImpl Failed to load unsigned transactions Det gick inte att läsa in osignerade transaktioner
Monero::WalletImpl Failed to load transaction from file Det gick inte att läsa in transaktion från fil