The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Swedish
cryptonote::simple_wallet Another step is needed Ytterligare ett steg krävs
cryptonote::simple_wallet Display the private spend key. Visa privat spendernyckel.
cryptonote::simple_wallet Display the private view key. Visa privat granskningsnyckel.
cryptonote::simple_wallet Show the wallet's status. Visa plånbokens status.
cryptonote::simple_wallet Show the wallet's balance of the currently selected account. Visa plånbokens saldo för det aktiva kontot.
cryptonote::simple_wallet Show the wallet's information. Visa information om plånboken.
cryptonote::simple_wallet Show information about a transfer to/from this address. Visa information om en transktion till/från denna adress.
cryptonote::simple_wallet Show the help section or the documentation about a <command>. Visa hjälpavsnittet eller dokumentationen för <kommando>.
cryptonote::simple_wallet Display the Electrum-style mnemonic seed Visa det minnesbaserade startvärdet (Electrum-typ)
cryptonote::simple_wallet Display the encrypted Electrum-style mnemonic seed. Visa det krypterade minnesbaserade startvärdet (Electrum-typ).
cryptonote::simple_wallet Show the unspent outputs of a specified address within an optional amount range. Visa de ej spenderade utgångarna hos en angiven adress inom ett valfritt beloppsintervall.
cryptonote::simple_wallet Show the blockchain height. Visa blockkedjans höjd.
cryptonote::simple_wallet Show the payments for the given payment IDs. Visa betalningar för givna betalnings-ID.
tools::wallet2 Version %u too new, we can only grok up to %u Version %u är för ny, vi förstår bara upp till %u
cryptonote::simple_wallet Verify a signature on the contents of a file. Verifiera en signatur av innehållet in en fil.
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address Växel går till fler än en adress
cryptonote::simple_wallet Change goes to more than one address Växel går till fler än en adress
cryptonote::simple_wallet WARNING: Outputs of multiple addresses are being used together, which might potentially compromise your privacy.
VARNING: Utgångar från flera adresser används tillsammans, vilket möjligen kan kompromettera din sekretess.
cryptonote::simple_wallet
Warning: Some input keys being spent are from

Varning: Några ingångsnycklar som spenderas kommer från
cryptonote::simple_wallet WARNING: failed to determine number of confirmations! VARNING: det gick inte att bestämma antal bekräftelser!