Key English Swedish
command_line yes ja
command_line no nej
cryptonote::rpc_args Specify IP to bind RPC server Ange IP-adress för att binda till RPC-server
cryptonote::rpc_args Specify username[:password] required for RPC server Ange användarnamn[:lösenord] som krävs av RPC-servern
cryptonote::rpc_args Confirm rpc-bind-ip value is NOT a loopback (local) IP Bekräftelsevärde för rpc-bind-ip är INTE en lokal IP-adress (loopback)
cryptonote::rpc_args Specify a comma separated list of origins to allow cross origin resource sharing Ange en kommaseparerad lista av ursprung för att tillåta resursdelning för korsande ursprung (Cross-origin resource sharing)
cryptonote::rpc_args Invalid IP address given for -- Ogiltig IP-adress angiven för --
cryptonote::rpc_args permits inbound unencrypted external connections. Consider SSH tunnel or SSL proxy instead. Override with -- tillåter inkommande okrypterade externa anslutningar. Överväg att använda SSH-tunnel eller SSL-proxy istället. Åsidosätt med --
cryptonote::rpc_args Username specified with -- Användarnamn angivet med --
cryptonote::rpc_args cannot be empty får inte vara tomt
cryptonote::rpc_args requires RPC server password -- kräver lösenord till RPC-server --
cryptonote::rpc_args Enable SSL on RPC connections: enabled|disabled|autodetect
cryptonote::rpc_args Path to a PEM format private key
cryptonote::rpc_args Path to a PEM format certificate
cryptonote::rpc_args Path to file containing concatenated PEM format certificate(s) to replace system CA(s).
cryptonote::rpc_args List of certificate fingerprints to allow
cryptonote::rpc_args Allow user (via --rpc-ssl-certificates) chain certificates
cryptonote::rpc_args Allow any peer certificate
cryptonote::rpc_args Specify IPv6 address to bind RPC server
cryptonote::rpc_args Allow IPv6 for RPC