Key English Bulgarian
Account Set the label of the selected account: Избери наименование на сметката:
Account Balance All Общ Баланс
Account Total balance: Общ баланс:
Account Copied to clipboard Копирано в клипборда
Account Total unlocked balance: Общ отключен баланс:
Account Accounts Сметки
Account Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
Account Create new account Създай нова сметка
Account Set the label of the new account: Наименувай новата сметка:
AddressBook Address book Адресна книга
AddressBook Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
AddressBook Resolve Разкрий
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Не е открит валиден адрес в този OpenAlias адрес
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Адресът е намерен, но DNSSEC подписите не могат да бъдат потвърдени, следователно този адрес може да е подправен
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Не е открит валиден адрес в този OpenAlias, но DNSSEC подписите не могат да бъдат потвърдени, следователно този адрес може да е подправен
AddressBook Internal error Вътрешна грешка
AddressBook No address found Не е открит адрес
AddressBook Add Добави
AddressBook Error Грешка
AddressBook Invalid address Невалиден адрес