The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Bulgarian
AddressBook Can't create entry Създаването на вписване е невъзможно
AddressBook Cancel Отказ
AddressBook OpenAlias error OpenAlias грешка
AddressBook Address Адрес
AddressBook Description Описание
ContextMenu Paste Пейст
DaemonManagerDialog Starting local node in %1 seconds Стартиране на локалния нод след %1 секунди
DaemonManagerDialog Start daemon (%1) Стартирай демона (%1)
DaemonManagerDialog Use custom settings Използване на лични настройки
History Date from От дата
History Date to До Дата
History Date Дата
History Blockheight Височина на блока
History Sent Изпратени
History Received Получени
History Fee Такса
History Description Описание
History Transaction ID ID на транзакцията
History Advanced options Настройки за напреднали
History Set description: Описание: