Key English Catalan
AddressBook Add address Afegeix una adreça
AddressBook Edit an address Edita una adreça
AddressBook Resolve Resol
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address No s'ha trobat cap adreça vàlida en aquesta adreça OpenAlias
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed L'adreça s'ha trobat, però les signatures DNSSEC no s'han pogut verificar, per tant aquesta adreça podria estar compromesa
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed No s'ha trobat cap adreça vàlida en aquesta adreça OpenAlias, però les signatures DNSSEC no s'han pogut verificar; per tant aquesta podria estar compromesa
AddressBook Internal error Error intern
AddressBook No address found No s'ha trobat cap adreça
AddressBook Address Adreça
AddressBook Description Descripció
AddressBook Add a name... Afegeix un nom...
AddressBook Add Afegeix
AddressBook Save Desa
AddressBook Error Error
AddressBook Invalid address Adreça no vàlida
AddressBook Can't create entry No es pot crear l'entrada
AddressBook Cancel Cancel·la
AddressBook Delete Suprimeix
AddressBook OpenAlias error Error d'OpenAlias
Advanced Mining Mineria