Key English Catalan
Account Set the label of the selected account: Configureu l'etiqueta del compte seleccionat:
Account Balance All Saldo total
Account Total balance: Balanç total:
Account Copied to clipboard S'ha copiat al porta-retalls
Account Total unlocked balance: Balanç total desbloquejat:
Account Accounts Comptes
Account Address copied to clipboard L'adreça s'ha copiat al porta-retalls
Account Create new account Crea un compte nou
Account Set the label of the new account: Estableix l'etiqueta del compte nou:
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
AddressBook Save your most used addresses here Desa aquí les adreces més utilitzades
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Això facilita enviar o rebre Monero i redueix els errors quan s'escriuen manualment les adreces.
AddressBook Add an address Afegeix una adreça
AddressBook Address book Llibreta d'adreces
AddressBook Address copied to clipboard S'ha copiat l'adreça al porta-retalls
AddressBook Add address Afegeix una adreça
AddressBook Edit an address Edita una adreça
AddressBook Resolve Resol
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address No s'ha trobat cap adreça vàlida en aquesta adreça OpenAlias