Key English Catalan
History Transactions Transaccions
History Sort & filter Ordena i filtra
History Sort by Ordena per
History Blockheight Alçada de blocs
History Amount Quantitat
History Page Pàgina
History Jump to page (1-%1) Vés a la pàgina (1-%1)
History Invalid page. Must be a number within the specified range. Pàgina no vàlida. Ha de ser un número dins l'interval especificat.
History Sent S'ha enviat
History Received S'ha rebut
History Fee Comissió
History Mined Minat
History Yes
History Pending Pendent
History Confirmations Confirmacions
History Description Descripció
History Transaction ID ID de transacció
History Transaction key Clau de transacció
History Click to reveal Feu clic per a revelar
History Unknown recipient Destinatari desconegut