Key English Catalan
Mining Use recommended # of threads Utilitzar el # recomenat de subprocessos
DaemonManagerDialog Use custom settings Usa les opcions personalitzades
Merchant Payment URL URL de pagament
WizardWalletInput Wallet location Ubicació del portamonedes
WizardDaemonSettings Blockchain location (optional) Ubicació de la blockchain (opcional)
SettingsNode Blockchain location Ubicació de la blockchain
WizardWalletInput Please choose a directory Triï un directori
Sign Please choose a file to sign Triï un arxiu per signar
Sign Please choose a file to verify Trieu un fitxer per a verificar
WizardController Please choose a file Trieu un fitxer
History Please choose a folder Trieu una carpeta
WizardCreateDevice1 Choose your hardware device Trieu el dispositiu de maquinari
SharedRingDB Please choose a file from which to load outputs to mark as spent Tria un fitxer desde el qual carregar les sortides per marcar-les com a gastades
Transfer Please choose a file Triar un fitxer
History Transactions Transaccions
LeftPanel Transactions Transaccions
Transfer
Transaction #%1

Transacció #%1
WizardCreateDevice1 Back to menu Tornar al menú
WizardCreateWallet1 Back to menu Tornar al menú
WizardOpenWallet1 Back to menu Tornar al menú