The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Czech
Account Set the label of the selected account: Pojmenujte vybraný účet:
Account Balance All Zůstatky
Account Total balance: Celkový zůstatek:
Account Copied to clipboard Zkopírováno do schránky
Account Total unlocked balance: Zůstatek k dispozici:
Account Accounts Účty
Account Edit account label Upravit název účtu
Account Copy address to clipboard
Account Address copied to clipboard Adresa zkopírována do schránky
Account Create new account Vytvořit nový účet
Account Set the label of the new account: Pojmenujte nově vytvořený účet:
AddressBook Save your most used addresses here Zde si uložte nejpoužívanější adresy
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tato funkce usnadňuje posílání nebo přijímání Monero a snižuje riziko chyby při zadávání adres ručně.
AddressBook Add an address Přidat adresu
AddressBook Address book Adresář
AddressBook Send to this address ‎Odeslat na tuto adresu‎
AddressBook See transactions
AddressBook Copy address to clipboard
AddressBook Address copied to clipboard Adresa zkopírována do schránky
AddressBook Add address Přidat adresu