The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Czech
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Toto určuje, o kterých výstupech je známo, že jsou utráceny, a proto nejsou používány jako záložní prvky ochrany soukromí v podepisovacích kruzích.