Key English Czech
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Toto určuje, o kterých výstupech je známo, že jsou utráceny, a proto nejsou používány jako záložní prvky ochrany soukromí v podepisovacích kruzích.