Key English Czech
Advanced Mining Těžení
Advanced Prove/check Prokázat/zkontrolovat
Advanced Shared RingDB Databáze sdílených kruhů
Advanced Sign/verify Podepsat/Ověřit
ContextMenu Copy Kopírovat
ContextMenu Delete Smazat
History Payment proof Důkaz platby
Keys Primary address Primární adresa
LineEdit Paste Vložit
Mining Mining Těžení
Mining Yes Ano
Mining (optional) (nepovinné)
Receive Primary address Primární adresa
Receive Address Adresa
Receive Copy to clipboard Zkopírovat do schránky
Receive Description Popisek
RemoteNodeDialog Address Adresa
RemoteNodeDialog Port Port
RemoteNodeDialog (optional) (nepovinné)
RemoteNodeDialog Password Heslo