Key English Danish State
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Er du sikker på du ville bygge tegnebogs cachen igen?
Følgende information ville blive slettet
- Modtager adresser
- Tx nøgler
- Tx beskrivelser

Den gamle tegnebogs cache fil ville blive omdøbt og kan blive gendannet senere.
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Forbundne daemon er ikke kompatibel med GUI.
Venligst opgrader eller forbind til en anden daemon
TxKey Verify that funds were paid to an address by supplying the transaction ID, the recipient address, the message used for signing and the signature.
For the case with Spend Proof, you don't need to specify the recipient address.
Bekræft at kapitalet blev betalt til en adresse ved at supplere transaktions ID, modtager adressen, besked der blev brugt til at signere med og signaturen.
Til Brugsbevis behøver du ikke at angive modtager adressen.
TxKey Generate a proof of your incoming/outgoing payment by supplying the transaction ID, the recipient address and an optional message.
For the case of outgoing payments, you can get a 'Spend Proof' that proves the authorship of a transaction. In this case, you don't need to specify the recipient address.
Generer et bevis af din indkomne/udgående betaling ved at supplere transaktionens ID, modtager adressen og en valgfri besked.
For udgående transaktioner, kan du få et 'Brugs bevis' der beviser ejerskab af en transaktion. I dette tilfælde, ville du ikke behøve at specificere en modtager adresse.