Key English Danish State
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. Lad vær med at bruge dine Monero nøgler på en anden fork, MEDMINDRE denne fork har gjort foranstaltninger mod genbrug af nøgler indbygget. Gør du dette ville det skade dit privatliv.
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Er du sikker på du ville bygge tegnebogs cachen igen?
Følgende information ville blive slettet
- Modtager adresser
- Tx nøgler
- Tx beskrivelser

Den gamle tegnebogs cache fil ville blive omdøbt og kan blive gendannet senere.