Key English Danish
Account Total balance: Saldo i alt:
Account Balance: Saldo:
DaemonManagerDialog Start daemon (%1) Start daemon (%1)
History Integrated address Integreret adresse
Keys Mnemonic seed Mnemonic seed
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. Lad vær med at bruge dine Monero nøgler på en anden fork, MEDMINDRE denne fork har gjort foranstaltninger mod genbrug af nøgler indbygget. Gør du dette ville det skade dit privatliv.
LeftPanel Daemon Daemon
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Det er op til dig om du vil acceptere ubekræftede transaktioner eller ej. Det er sandsynligt at de vil blive bekræftet indenfor kort tid, men det er muligt at de forbliver ubekræftede, så for større beløb anbefales det at man venter på en eller flere bekræftelser.
Merchant Failed to save QrCode to Fejl ved gemning af QrKode til
Mining Solo mining Solo mining
NetworkStatusItem Remote node Remote node
Receive Failed to save QrCode to Fejl ved gemning af QrKode til
SettingsInfo Remote node Remote node
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Er du sikker på du ville bygge tegnebogs cachen igen?
Følgende information ville blive slettet
- Modtager adresser
- Tx nøgler
- Tx beskrivelser

Den gamle tegnebogs cache fil ville blive omdøbt og kan blive gendannet senere.
SettingsInfo Wallet log path: Tegnebogs log sti:
SettingsLog Daemon log Daemon log
SettingsNode Remote node Remote node
SettingsNode Stop daemon Stop daemon
SettingsNode Bootstrap Port Bootstrap Port
SettingsWallet Successfully rescanned spent outputs. Successfully rescanned spent outputs.