Key English Danish
Account Total balance: Saldo i alt:
Account Total unlocked balance: Total ulåste balance:
Account Accounts Kontoer
Account Balance: Saldo:
DevicePassphraseDialog Computer
History Date from Startdato
History Invalid page. Must be a number within the specified range. Invalid side. Skal være et nummer inden for en bestemt rækkevidde.
History Search by Transaction ID, Address, Description, Amount or Blockheight Søg med Transaktions-ID, Adresse, Beskrivelse, Mængde eller Blokhøjde
History Integrated address Integreret adresse
History Tip: Use your favorite spreadsheet software to sort on blockheight. Tip: Brug din favorit regneark software til at sortere blokhøjde.
History Error exporting transaction data.
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. Lad vær med at bruge dine Monero nøgler på en anden fork, MEDMINDRE denne fork har gjort foranstaltninger mod genbrug af nøgler indbygget. Gør du dette ville det skade dit privatliv.
Keys Primary address & Keys
Keys Primary address Primære adresse
Keys (View Only Wallet - No mnemonic seed available)
Keys (View Only Wallet - No secret spend key available)
LeftPanel Prove/check Bevis/check
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Det er op til dig om du vil acceptere ubekræftede transaktioner eller ej. Det er sandsynligt at de vil blive bekræftet indenfor kort tid, men det er muligt at de forbliver ubekræftede, så for større beløb anbefales det at man venter på en eller flere bekræftelser.
Merchant Change
Merchant Failed to save QrCode to Fejl ved gemning af QrKode til