Key English Danish
WizardHome Create a new wallet Opret ny tegnebog
WizardHome Choose this option if this is your first time using Monero. Vælg denne valgmulighed, hvis det er din første gang du bruger Monero.
WizardHome Open a wallet from file Åben en tegnebog fra fil
WizardHome Restore wallet from keys or mnemonic seed Genopret tegnebog fra nøgler og mnemonic seed
WizardHome Advanced options Avancerede indstillinger
WizardDaemonSettings Start a node automatically in background (recommended) Start en node automatisk i baggrunden (anbefalet)
WizardDaemonSettings Default Standard
WizardDaemonSettings Browse Gennemse
WizardDaemonSettings Connect to a remote node Forbind til en remote node
WizardCreateWallet4 New wallet details: Ny tegnebogs detaljer:
WizardCreateWallet4 Create wallet Opret tegnebog
WizardCreateWallet1 Create a new wallet Opret ny tegnebog
WizardCreateWallet1 Mnemonic seed Mnemonic seed
WizardCreateWallet1 This seed is <b>very</b> important to write down and keep secret. It is all you need to backup and restore your wallet. Dette seed er <b>meget</b> vigtigt at skrive ned og holde hemmeligt. Det er alt du har brug for at backuppe og genoprette din tegnebog.
WizardCreateWallet1 Back to menu Tilbage til menuen
WizardCreateDevice1 Choose your hardware device Vælg din hardware enhed
WizardCreateDevice1 Create a new wallet Opret ny tegnebog
WizardCreateDevice1 Using a hardware device. Bruger en hardware enhed.
WizardCreateDevice1 Create a new wallet from device. Opretter ny tegnebog fra enhed.
WizardCreateDevice1 Restore height Genopret højde