Key English Danish
SharedRingDB You should only have to load a file when you want to refresh the list. Manual adding/removing is possible if needed. Du burde kun skulle loade en fil når du genindlæser listen. Manuel tilføjning/sletning er muligt hvis du har brug for det.
Mining Your daemon must be synchronized before you can start mining Din daemon skal være synkroniseret før du kan begynde at mine
History Yes Ja
NetworkStatusItem Wrong version Forkert version
SettingsWallet Wrong password Forkert kodeord
main Wrong password Forkert kodeord
Utils Wrong password Forkert kodeord
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Advarsel: Der er kun %1 GB ledigt på din enhed. Blockchainen kræver ~%2 GB data.
Merchant WARNING: no connection to daemon ADVARSEL: ingen forbindelse til daemon
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. Lad vær med at bruge dine Monero nøgler på en anden fork, MEDMINDRE denne fork har gjort foranstaltninger mod genbrug af nøgler indbygget. Gør du dette ville det skade dit privatliv.
Keys WARNING: Copying your seed to clipboard can expose you to malicious software, which may record your seed and steal your Monero. Please write down your seed manually. ADVARSEL: Kopiering af dit seed til udklipsholderen kan udsætte dig for ondsindet software, som kan optage dit seed og stjæle dine Monero. Vænligst skriv dit seed ned manuelt.
main Warning Advarsel
Keys Wallet restore height Tegnebog genoprettelses-højde
SettingsInfo Wallet path: Tegnebogs sti:
WizardSummary Wallet path Tegnebogs sti
SettingsInfo Wallet log path: Tegnebogs log sti:
main Wallet is synchronized Tegnebog er synkroniseret
Transfer Wallet is not connected to daemon. Tengebog er ikke forbundet til daemonen.
LeftPanel Wallet Tegnebog
main Waiting for daemon to sync Venter på daemonen synkroniserer