Key English Danish
WizardCreateWallet1 Back to menu Tilbage til menuen
Mining Background mining (experimental) Baggrunds miner (eksperimentiel)
MerchantTrackingList Awaiting in txpool Afventer i txpool
Transfer Automatic Automatisk
StandardDropdown Automatic Automatisk
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Er du sikker på du ville bygge tegnebogs cachen igen?
Følgende information ville blive slettet
- Modtager adresser
- Tx nøgler
- Tx beskrivelser

Den gamle tegnebogs cache fil ville blive omdøbt og kan blive gendannet senere.
Merchant Amount to receive Beløb at modtage
History Amount Beløb
Transfer Amount Beløb
History Advanced options Avancerede indstillinger
Transfer Advanced options Avancerede indstillinger
WizardCreateDevice1 Advanced options Avancerede indstillinger
WizardHome Advanced options Avancerede indstillinger
LeftPanel Advanced Avanceret
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresse fundet, men DNSSEC signaturen kunne ikke blive verificeret, så denne adresse kan være misvisende
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresse fundet, men DNSSEC signaturen kunne ikke blive verificeret, så denne adresse kan være misvisende
Receive Addresses Adresser
Account Address copied to clipboard Adresse kopieret til udklipsholderen
AddressBook Address copied to clipboard Adresse kopieret til udklipsholderen
Receive Address copied to clipboard Adresse kopieret til udklipsholderen