Key English Danish
AddressBook Add Tilføj
Account Accounts Kontoer
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Konto andresse (offentlig)
LeftPanel Account Konto
Transfer 64 hexadecimal characters 64 hexadecimal tegn
History %1 transactions total, showing %2. %1 transaktioner i alt, viser %2.
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 blokke tilbage: