The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Danish
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 blokke tilbage:
History %1 transactions total, showing %2. %1 transaktioner i alt, viser %2.
Transfer 64 hexadecimal characters 64 hexadecimal tegn
LeftPanel Account Konto
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Konto andresse (offentlig)
Account Accounts Kontoer
AddressBook Add Tilføj
AddressBook Add address Tilføj adresse
AddressBook Add an address Tilføj en adresse
AddressBook Add a name... Tilføj et navn...
Transfer Add description Tilføj beskrivelse
Transfer Add payment ID Tilføj transaktion ID
Sign Address Adresse
TxKey Address Adresse
AddressBook Address Adresse
Transfer Address Adresse
History Address: Adresse:
AddressBook Address book Adresse bog
LeftPanel Address book Adresse bog
Account Address copied to clipboard Adresse kopieret til udklipsholderen