The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Danish
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 blokke tilbage:
History %1 transactions total, showing %2. %1 transaktioner i alt, viser %2.
Transfer 64 hexadecimal characters 64 hexadecimal tegn
WizardHome Open a wallet from file Åben en tegnebog fra fil
WizardOpenWallet1 Open a wallet from file Åben en tegnebog fra fil
Mining Manage miner Administrer miner
Sign Address Adresse
TxKey Address Adresse
AddressBook Address Adresse
Transfer Address Adresse
History Address: Adresse:
AddressBook Address book Adresse bog
LeftPanel Address book Adresse bog
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresse fundet, men DNSSEC signaturen kunne ikke blive verificeret, så denne adresse kan være misvisende
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresse fundet, men DNSSEC signaturen kunne ikke blive verificeret, så denne adresse kan være misvisende
Account Address copied to clipboard Adresse kopieret til udklipsholderen
AddressBook Address copied to clipboard Adresse kopieret til udklipsholderen
Receive Address copied to clipboard Adresse kopieret til udklipsholderen
Receive Addresses Adresser
main Warning Advarsel