Key English Esperanto
Account Set the label of the new account: Agordi la etikedo de la nova konto:
main Can't create transaction: Wrong daemon version: Ne sukcesas krei transakcion: Malĝusta demonversio:
main Can't create transaction: Ne sukcesas krei transakcion:
main Waiting for daemon to stop... Atendante halton de la demono
main Couldn't send the money: Ne sukcesis sendi la monon:
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Tiu adreso ricevis %1 monerojn, kun %2 konfirmo(j)
Receive Failed to save QrCode to Malsukcesis konservi la QR-kodon
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Tio agordas kiuj eligoj laŭscie elspeziĝis, kaj tial ne uzendas kiel privatecaj anstataŭaĵoj en ringsubskriboj.
StandardDropdown Fastest (x200 fee) Plej rapida (x200 kosto)
Transfer Wallet is not connected to daemon. La monujo ne estas konektita kun la demono
Transfer Slow (x0.2 fee) Malrapida (x0.2 kosto)