Key English Esperanto
main Can't create transaction: Wrong daemon version: Ne sukcesas krei transakcion: Malĝusta demonversio:
Receive Failed to save QrCode to Malsukcesis konservi la QR-kodon
Transfer Slow (x0.2 fee) Malrapida (x0.2 kosto)
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Tiu adreso ricevis %1 monerojn, kun %2 konfirmo(j)
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Tio agordas kiuj eligoj laŭscie elspeziĝis, kaj tial ne uzendas kiel privatecaj anstataŭaĵoj en ringsubskriboj.
Transfer Wallet is not connected to daemon. La monujo ne estas konektita kun la demono