Key English Finnish
Account Set the label of the selected account: Nimeä valittu tili:
Account Balance All Saldo Kaikki
Account Total balance: Kokonaissaldo:
Account Copied to clipboard Kopioitu leikepöydälle
Account Total unlocked balance: Lukitsematon kokonaissaldo:
Account Accounts Tilit
Account Edit account label Muokkaa tilin tunnistetta
Account Copy address to clipboard Kopioi osoite leikepöydälle
Account Address copied to clipboard Osoite kopioitu leikepöydälle
Account Create new account Luo uusi tili
Account Set the label of the new account: Nimeä uusi tili:
AddressBook Save your most used addresses here Tallenna useimmiten käyttämäsi osoitteet tänne
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tämä tekee Moneron lähettämisestä tai vastaanottamisesta helpompaa ja auttaa vähentämään virheitä kirjoitettaessa osoitteita käsin.
AddressBook Add an address Lisää osoite
AddressBook Address book Osoitekirja
AddressBook Send to this address Lähetä tähän osoitteeseen
AddressBook See transactions Katso tapahtumat
AddressBook Copy address to clipboard Kopioi osoite leikepöydälle
AddressBook Address copied to clipboard Osoite kopioitu leikepöydälle
AddressBook Add address Lisää osoite