The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Finnish
WizardModeRemoteNodeWarning I understand the privacy implications of using a third-party server. Ymmärrän vaikutukset yksityisyyteeni käyttäessäni kolmannen osapuolen palvelinta.
WizardCreateDevice1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Lompakon luontipäivämäärä muodossa `VVVV-KK-PP` (V = vuosi, K = kuukausi, P = päivä) tai palautuskorkeus.