Key English Finnish
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Yhdistetty daemon ei ole yhteensopiva GUI:n kanssa. Päivitä tai yhdistä toiseen daemoniin
TxKey Verify that funds were paid to an address by supplying the transaction ID, the recipient address, the message used for signing and the signature.
For the case with Spend Proof, you don't need to specify the recipient address.
Varmista että varat on maksettu osoitteeseen antamalla siirto-ID:n, vastaanottajan osoitteen ja viestin jota on käytetty allekirjoitukseen. Maksutodisteen tapauksessa vastaanottajan osoitetta ei tarvitse määrittää.
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Todisteen luonti ei onnistunut syystä: