Key English Finnish
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 lohkoa jäljellä:
WizardModeRemoteNodeWarning About the simple mode Tietoa yksinkertaisesta tilasta.
SettingsLayout After Jälkeen
Transfer
Amount:
Määrä:
main Can't create transaction: Siirron luonti ei onnistu:
main Can't create transaction: Wrong daemon version: Siirron luonti ei onnistunut: Väärä daemon-versio:
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Yhdistetty daemon ei ole yhteensopiva GUI:n kanssa. Päivitä tai yhdistä toiseen daemoniin
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Todisteen luonti ei onnistunut syystä:
main Couldn't open wallet: Lompakkoa ei voitu avata:
main Couldn't send the money: Rahan lähetys ei onnistunut:
Merchant Failed to save QrCode to QR-koodin tallennus epäonnistui kohteeseen
Receive Failed to save QrCode to QR-koodin tallennus epäonnistui kohteeseen
Transfer
Fee:
Fee:
TxKey Generate a proof of your incoming/outgoing payment by supplying the transaction ID, the recipient address and an optional message.
For the case of outgoing payments, you can get a 'Spend Proof' that proves the authorship of a transaction. In this case, you don't need to specify the recipient address.
Luo todiste lähtevästä/saapuvasta maksusta antamalla siirto-ID, vastaanottajan osoite ja valinnainen viesti.
Lähtevän maksun tapauksessa voit saada maksutodisteen, joka todistaa alkuperän. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse määrittää vastaanottajan osoitetta.
WizardModeRemoteNodeWarning I understand the privacy implications of using a third-party server. Ymmärrän vaikutukset yksityisyyteeni käyttäessäni kolmannen osapuolen palvelinta.
Transfer
Number of transactions:
Siirtojen määrä:
Transfer
payment ID:
maksu-ID:
Transfer
Recipient:
Vastaanottaja:
Transfer
Ringsize:
Rengaskoko:
Receive Set the label of the selected address: Aseta nimi valitulle osoitteelle: