Key English Finnish
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 lohkoa jäljellä:
Receive Set the label of the selected address: Aseta nimi valitulle osoitteelle:
Transfer
Fee:
Fee:
SettingsLayout After Jälkeen
DaemonManagerDialog Use custom settings Käytä custom-asetuksia
main Couldn't open wallet: Lompakkoa ei voitu avata:
WizardCreateDevice1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Lompakon luontipäivämäärä muodossa `VVVV-KK-PP` (V = vuosi, K = kuukausi, P = päivä) tai palautuskorkeus.
WizardRestoreWallet1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Lompakon luontipäivämäärä muodossa `VVVV-KK-PP` (V = vuosi, K = kuukausi, P = päivä) tai palautuskorkeus.
TxKey Generate a proof of your incoming/outgoing payment by supplying the transaction ID, the recipient address and an optional message.
For the case of outgoing payments, you can get a 'Spend Proof' that proves the authorship of a transaction. In this case, you don't need to specify the recipient address.
Luo todiste lähtevästä/saapuvasta maksusta antamalla siirto-ID, vastaanottajan osoite ja valinnainen viesti.
Lähtevän maksun tapauksessa voit saada maksutodisteen, joka todistaa alkuperän. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse määrittää vastaanottajan osoitetta.
Transfer
Amount:
Määrä:
Transfer
payment ID:
maksu-ID:
Merchant Failed to save QrCode to QR-koodin tallennus epäonnistui kohteeseen
Receive Failed to save QrCode to QR-koodin tallennus epäonnistui kohteeseen
main Couldn't send the money: Rahan lähetys ei onnistunut:
Transfer
Ringsize:
Rengaskoko:
main Can't create transaction: Siirron luonti ei onnistu:
main Can't create transaction: Wrong daemon version: Siirron luonti ei onnistunut: Väärä daemon-versio:
Transfer
Transaction #%1
Siirto #%1
Transfer
Number of transactions:
Siirtojen määrä:
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Tämä osoite vastaanotti %1 monero, vahvistusten määrä: %2