Key English Finnish
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tämä tekee Moneron lähettämisestä tai vastaanottamisesta helpompaa ja auttaa vähentämään virheitä kirjoitettaessa osoitteita käsin
DaemonManagerDialog Use custom settings Käytä custom-asetuksia
Merchant Failed to save QrCode to QR-koodin tallennus epäonnistui kohteeseen
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 lohkoa jäljellä:
Receive Set the label of the selected address: Aseta nimi valitulle osoitteelle:
Receive Failed to save QrCode to QR-koodin tallennus epäonnistui kohteeseen
SettingsLayout After Jälkeen
SharedRingDB This page allows you to interact with the shared ring database. This database is meant for use by Monero wallets as well as wallets from Monero clones which reuse the Monero keys. Tämä sivu mahdollistaa rengastietokannan käsittelyn. Tämä tietokanta on tarkoitettu vain Monero-lompakoille ja myös Monero-klooneille jotka uudelleenkäyttävät Monero avaimia.
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Yhdistetty daemon ei ole yhteensopiva GUI:n kanssa. Päivitä tai yhdistä toiseen daemoniin
TxKey Generate a proof of your incoming/outgoing payment by supplying the transaction ID, the recipient address and an optional message.
For the case of outgoing payments, you can get a 'Spend Proof' that proves the authorship of a transaction. In this case, you don't need to specify the recipient address.
Luo todiste lähtevästä/saapuvasta maksusta antamalla siirto-ID, vastaanottajan osoite ja valinnainen viesti.
Lähtevän maksun tapauksessa voit saada maksutodisteen, joka todistaa alkuperän. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse määrittää vastaanottajan osoitetta.
TxKey Verify that funds were paid to an address by supplying the transaction ID, the recipient address, the message used for signing and the signature.
For the case with Spend Proof, you don't need to specify the recipient address.
Varmista että varat on maksettu osoitteeseen antamalla siirto-ID:n, vastaanottajan osoitteen ja viestin jota on käytetty allekirjoitukseen. Maksutodisteen tapauksessa vastaanottajan osoitetta ei tarvitse määrittää.
WizardCreateDevice1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Lompakon luontipäivämäärä muodossa `VVVV-KK-PP` (V = vuosi, K = kuukausi, P = päivä) tai palautuskorkeus.
WizardModeRemoteNodeWarning About the simple mode Tietoa yksinkertaisesta tilasta.
WizardModeRemoteNodeWarning I understand the privacy implications of using a third-party server. Ymmärrän vaikutukset yksityisyyteeni käyttäessäni kolmannen osapuolen palvelinta.
WizardRestoreWallet1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Lompakon luontipäivämäärä muodossa `VVVV-KK-PP` (V = vuosi, K = kuukausi, P = päivä) tai palautuskorkeus.
main Couldn't open wallet: Lompakkoa ei voitu avata:
main Can't create transaction: Wrong daemon version: Siirron luonti ei onnistunut: Väärä daemon-versio:
main Can't create transaction: Siirron luonti ei onnistu:
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Todisteen luonti ei onnistunut syystä:
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Tämä osoite vastaanotti %1 monero, vahvistusten määrä: %2