Key English Finnish
Account Balance All Luoton kokonaismäärä
Account Total balance: Luoton kokonaismäärä:
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tämä tekee Moneron lähettämisestä tai vastaanottamisesta helpompaa ja auttaa vähentämään virheitä kirjoitettaessa osoitteita käsin
AddressBook Send to this address
AddressBook See transactions
AddressBook Copy address to clipboard
AddressBook Edit entry
AddressBook Grab QR code from screen
Advanced Mining Louhinta
Advanced Prove/check Todista/tarkista
Advanced Shared RingDB Jaettu RingDB
Advanced Sign/verify Allekirjoita/varmista
ContextMenu Cut
ContextMenu Copy Kopioi
ContextMenu Delete Poista
ContextMenu Select All
DaemonManagerDialog Use custom settings Käytä custom-asetuksia
DevicePassphraseDialog Hardware wallet