Key English Finnish
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tämä tekee Moneron lähettämisestä tai vastaanottamisesta helpompaa ja auttaa vähentämään virheitä kirjoitettaessa osoitteita käsin
DaemonManagerDialog Use custom settings Käytä custom-asetuksia
DevicePassphraseDialog Hardware wallet
DevicePassphraseDialog Computer
DevicePassphraseDialog Hardware wallet passphrase
DevicePassphraseDialog Please select where you want to enter passphrase.
It is recommended to enter passphrase on the hardware wallet for better security.
History Search by Transaction ID, Address, Description, Amount or Blockheight
History Unknown amount
History Failed
History My wallet
History Address Osoite
History Unknown address
History Integrated address
Keys Block #
Keys Mnemonic seed protected by hardware device. Muistiavain suojattu rautalompakolla.
Keys (Hardware Device Wallet - No secret spend key available) (Rautalompakko - Ei salaista käyttöavainta saavatilla)
Keys Primary address & Keys
LeftPanel Syncing...
Merchant Currently selected address
Merchant Change