Key English Finnish State
Keys WARNING: Copying your seed to clipboard can expose you to malicious software, which may record your seed and steal your Monero. Please write down your seed manually. VAROITUS: Avaimen kopiointi leikepöydälle voi paljastaa sen haittaohjelmille, jotka mahdollisesti varastavat avaimen ja Monerosi. Kirjoitathan avaimen talteen käsin.
WizardModeSelection Simple mode Perustoiminnot
main Repairing incompatible wallet cache. Resyncing wallet.
main Creating transaction...
main Sending transaction ...