Key English Finnish
WizardRestoreWallet4 Create wallet Luo lompakko
WizardCreateDevice1 Restore wallet Palauta lompakko
TxConfirmationDialog Fee Kulut
TitleBar Change language Vaihda kieltä
SuccessfulTxDialog Done Valmis
SettingsLayout Wrong password Väärä salasana
SettingsLayout Port Portti
SettingsInfo Remote node Etäverkkosolmu
SettingsInfo Local node Paikallinen verkkosolmu
Settings Wallet Wallet
Settings Interface Rajapinta
Settings Node Noodi
Settings Log Logi
Settings Info Info
RemoteNodeDialog Address Osoite
RemoteNodeDialog Port Portti
RemoteNodeDialog Daemon username Daemonin käyttäjänimi
RemoteNodeDialog (optional) (valinnainen)
RemoteNodeDialog Daemon password Daemonin salasana
RemoteNodeDialog Password Salasana