Key English Finnish
Advanced Mining Louhinta
Advanced Prove/check Todista/tarkista
Advanced Shared RingDB Jaettu RingDB
Advanced Sign/verify Allekirjoita/varmista
History Address Osoite
History Payment proof Maksutodiste
LineEdit Paste Liitä
main Yes Kyllä
MenuBar File Tiedosto
Receive Primary address Ensisijainen osoite
RemoteNodeDialog Address Osoite
RemoteNodeDialog Port Portti
RemoteNodeDialog Daemon username Daemonin käyttäjänimi
RemoteNodeDialog (optional) (valinnainen)
RemoteNodeDialog Daemon password Daemonin salasana
RemoteNodeDialog Password Salasana
RemoteNodeDialog Mark as Trusted Daemon Merkitse Tunnetuksi Daemoniksi
RemoteNodeDialog Cancel Peruuta
RemoteNodeDialog Ok Ok
Settings Wallet Wallet