Key English Croatian
Account Total unlocked balance: Ukupni otključani saldo:
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Ovdje se unosi popis poznatih potrošenih izlaza kako se nebi ponovo koristili u potpisima prstenova.
Transfer Can't load unsigned transaction: Nemoguće učitati nepotpisanu transakciju:
main Couldn't open wallet: Nemoguće je otvoriti novčanik:
main Can't create transaction: Nemoguće kreirati transakciju: