The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Hungarian
History Waiting confirmation... Megerősítésre várás...
History My wallet Saját tárca
Keys Wallet restore height Tárca visszaállítási magasság
LeftPanel Stagenet Demó-hálózat
LeftPanel Syncing... Szinkronizálás...
LeftPanel Daemon Daemon
LineEdit Copy Másolás
LineEditMulti Copy Másolás
LineEditMulti Paste Beillesztés
MerchantTrackingList unconfirmed megerősítettlen
Mining Your daemon must be synchronized before you can start mining A daemon-nak szinkronizálódnia kell mielőtt megkezdhetné a bányászást
Mining Mining is only available on local daemons. A bányászat csak helyi daemonokon lehetséges.
Mining Mining may reduce the performance of other running applications and processes. A bányászat lassíthatja a többi futó alkalmazást.
Mining Mining temporarily suspended. Bányászat ideiglenesen felfüggesztve.
Navbar Info Infó
NetworkStatusItem Successfully switched to another public node Sikeres távoli csomópont váltás
NetworkStatusItem Failed to switch public node Sikertelen távoli csomópont váltás
NetworkStatusItem Switching to another public node Távoli csomópont váltás
Receive Set the label of the new address: Nevezze el az új címet:
SettingsInfo GUI version: Grafikus/GUI verzió: