The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Hungarian
Advanced Mining Bányászat
Advanced Prove/check Bizonyítás/ellenőrzés
Advanced Shared RingDB Megosztott gyűrűadatbázis
Advanced Sign/verify Aláírás/aláírás ellenőrzése
ContextMenu Copy Másolás
ContextMenu Delete Törlés
History Payment proof Fizetési bizonyíték
LineEdit Paste Beillesztés
MenuBar File Fájl
Mining Mining Bányászat
Mining No Nem
Mining Yes Igen
Mining (optional) (opcionális)
Receive Address Cím
Receive Copy to clipboard Másolás vágólapra
Receive Amount Összeg
Receive Description Leírás
Receive Primary address Elsődleges cím
RemoteNodeDialog Address Cím
RemoteNodeDialog Port Port