Key English Lithuanian
Account Set the label of the selected account: Nustatykite pasirinktos paskyros pavadinimą:
Account Balance All Likučiai
Account Total balance: Visas likutis:
Account Copied to clipboard Nukopijuota į iškarpinę
Account Total unlocked balance: Viso disponuojamas likutis:
Account Accounts Paskyros
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
Account Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
Account Create new account Sukurti naują paskyrą
Account Set the label of the new account: Nustatykite naujos paskyros pavadinimą:
AddressBook Save your most used addresses here Čia išsaugokite dažniausiai naudojamus adresus
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tai palengvina Monero siuntimą ir gavimą bei sumažina klaidų riziką rašant adresus ranka.
AddressBook Add an address Pridėti adresą
AddressBook Address book Adresų knyga
AddressBook Send to this address
AddressBook See transactions
AddressBook Copy address to clipboard
AddressBook Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
AddressBook Add address Pridėti adresą