Key English Lithuanian
History Transactions
History Sort & filter
History Sort by
AddressBook Delete Ištrinti
Account Balance All Likučiai
History Unknown recipient Nežinomas gavėjas
Account Set the label of the new account: Nustatykite naujos paskyros pavadinimą:
Account Total balance: Visas likutis:
Account Total unlocked balance: Viso disponuojamas likutis: