Key English Lithuanian
StandardDropdown Fastest (x200 fee) Greičiausiai (x200 rinkliavos)
Transfer Slow (x0.2 fee) Lėtai (x0.2 rinkliavos)
Transfer Fastest (x200 fee) Greičiausiai (x200 rinkliavos)
Transfer Fast (x5 fee) Greitai (x5 rinkliavos)
WizardCreateWallet1 Creates a new wallet on this computer.
WizardCreateWallet4 You're all set up!
WizardCreateWallet4 New wallet details: Naujos piniginės detalės:
WizardHome Welcome to Monero
WizardHome Choose this option if this is your first time using Monero.
WizardRestoreWallet4 New wallet details: Naujos piniginės detalės:
main Waiting for daemon to sync jaukiama jungties sinchronizacijos
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Šis adresas gavo%1 Monero, tačiau pavedimas dar nėra iškastas