Key English Lithuanian
WizardCreateWallet4 You're all set up!
WizardHome Welcome to Monero
SettingsInfo Wallet mode:
main Waiting for daemon to sync jaukiama jungties sinchronizacijos
History Updated description.
History Unknown recipient Nežinomas gavėjas
History Transactions
History Transaction details
Account Total unlocked balance: Viso disponuojamas likutis:
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tai palengvina Monero siuntimą ir gavimą bei sumažina klaidų riziką rašant adresus ranka.
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Šis adresas gavo%1 Monero, tačiau pavedimas dar nėra iškastas
History Sort & filter
History Sort by
StandardDropdown Slow (x0.2 fee) Lėtai (x0.2 rinkliavos)
Transfer Slow (x0.2 fee) Lėtai (x0.2 rinkliavos)
Receive Set the label of the selected address: Nurodykite pasirinkto adreso etiketę:
Account Set the label of the selected account: Nustatykite pasirinktos paskyros pavadinimą:
Receive Set the label of the new address: Nurodykite naujo adreso etiketę:
Account Set the label of the new account: Nustatykite naujos paskyros pavadinimą:
History Set description: