Key English Lithuanian
Account Total unlocked balance: Viso disponuojamas likutis:
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Tai palengvina Monero siuntimą ir gavimą bei sumažina klaidų riziką rašant adresus ranka.
Account Create new account Sukurti naują paskyrą
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Šis adresas gavo%1 Monero, tačiau pavedimas dar nėra iškastas
PasswordDialog Please confirm new password Patvirtinkite naują slaptažodį
Account Set the label of the selected account: Nustatykite pasirinktos paskyros pavadinimą:
Account Set the label of the new account: Nustatykite naujos paskyros pavadinimą:
Receive Set the label of the selected address: Nurodykite pasirinkto adreso etiketę:
Receive Set the label of the new address: Nurodykite naujo adreso etiketę:
History Unknown recipient Nežinomas gavėjas
WizardCreateWallet4 New wallet details: Naujos piniginės detalės:
WizardRestoreWallet4 New wallet details: Naujos piniginės detalės:
Account Balance All Likučiai
StandardDropdown Slow (x0.2 fee) Lėtai (x0.2 rinkliavos)
Transfer Slow (x0.2 fee) Lėtai (x0.2 rinkliavos)
main Waiting for daemon to sync jaukiama jungties sinchronizacijos
AddressBook Delete Ištrinti
StandardDropdown Fast (x5 fee) Greitai (x5 rinkliavos)
Transfer Fast (x5 fee) Greitai (x5 rinkliavos)
StandardDropdown Fastest (x200 fee) Greičiausiai (x200 rinkliavos)