Key English Lithuanian
SettingsLayout Light theme
SettingsLayout Lock wallet on inactivity
History Mined
SettingsLayout minute
SettingsLayout minutes
WizardCreateWallet4 New wallet details: Naujos piniginės detalės:
WizardRestoreWallet4 New wallet details: Naujos piniginės detalės:
History No transaction history yet.
PasswordDialog Please confirm new password Patvirtinkite naują slaptažodį
PasswordDialog Please enter %1 for:
History Primary address
AddressBook Save your most used addresses here Čia išsaugokite dažniausiai naudojamus adresus
History Set description:
Account Set the label of the new account: Nustatykite naujos paskyros pavadinimą:
Receive Set the label of the new address: Nurodykite naujo adreso etiketę:
Account Set the label of the selected account: Nustatykite pasirinktos paskyros pavadinimą:
Receive Set the label of the selected address: Nurodykite pasirinkto adreso etiketę:
StandardDropdown Slow (x0.2 fee) Lėtai (x0.2 rinkliavos)
Transfer Slow (x0.2 fee) Lėtai (x0.2 rinkliavos)
History Sort by