The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Lithuanian
SettingsLayout Wrong password Neteisingas slaptažodis
SettingsInfo Remote node Nutolęs mazgas
TitleBar Change language Pakeisti kalbą
Advanced Sign/verify Pasirašyti/tikrinti
RemoteNodeDialog (optional) (pasirinktinai)
Advanced Prove/check Patvirtinti/patikrinti
History Payment proof Pavedimo patvirtinimas
RemoteNodeDialog Mark as Trusted Daemon Pažymėti kaip patikimą jungtį
Settings Wallet Piniginė
SettingsLayout Port Prievadas
RemoteNodeDialog Port Prievadas
TxConfirmationDialog Fee Rinkliava
MenuBar File Rinkmena
Settings Interface Sąsaja
RemoteNodeDialog Password Slaptažodis
WizardRestoreWallet4 Create wallet Sukurti piniginę
Receive Amount Suma
main Yes Taip
SettingsInfo Local node Vietinis mazgas
Settings Log Žurnalas