Key English Lithuanian
main Daemon is synchronized Jungtis sinchronizuota
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Negalima sugeneruoti patvirtinimo dėl šios priežasties:
main Payment proof check Pavedimo tikrinimas
main Bad signature Blogas parašas
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Šis adresas gavo%1 Monero, su%2 patvirtinimu (-ais).
main Good signature Geras parašas
main Wrong password Neteisingas slaptažodis
main Warning Įspėjimas
main Error: Filesystem is read only Klaida: Rinkmenų sistema leidžia tik skaitymą
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Įspėjimas: Tik %1 GB liko įrenginyje. Blokų grandinė reikalauja ~%2 GB laisvos vietos.
main Note: There's %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Pastaba: Tik %1 GB liko įrenginyje. Blokai reikalauja ~%2 GB laisvos vietos.
main Note: lmdb folder not found. A new folder will be created. Pastaba: lmdb aplankas nerastas. Bus sukurtas naujas aplankas.
main Password changed successfully Slaptažodis pakeistas sėkmingai
main Error: Klaida:
main Tap again to close... Spauskite dar kartą, kad išjungti...
main Couldn't send the money: Nepavyko nusiųsti pinigų:
main Information Informacija
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Šis adresas gavo%1 Monero, tačiau pavedimas dar nėra iškastas
main This address received nothing Šis adresas nieko negavo
main Please wait... Prašome palaukti...