Key English Lithuanian
SettingsLog Log level Žurnalo lygis
Keys Mnemonic seed Žodžių paslaptis
WizardCreateWallet1 Mnemonic seed Žodžių paslaptis
Sign Message Žinutė
TxKey Message Žinutė
SharedRingDB No ring found Žiedas nerasta
History Rings: Žiedai:
SharedRingDB Rings Žiedai
WizardAskPassword Low Žemas
Account Total unlocked balance: Viso disponuojamas likutis:
Account Total balance: Visas likutis:
DaemonManagerDialog Starting local node in %1 seconds Vietinis mazgas bus paleista už %1 sekundžių
SettingsNode Local node Vietinis mazgas
Keys Public view key Viešas peržiūros raktas
Keys Public spend key Viešas išleidimo raktas
WizardAskPassword Medium Vidutinis
AddressBook Internal error Vidinė klaida
Transfer Internal error Vidinė klaida
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Vartotojo adresas (viešas)
Mining Manage miner Valdyti kasimą