Key English Lithuanian
WizardRestoreWallet3 Daemon settings Jungties nustatymai
WizardRestoreWallet4 New wallet details: Naujos piniginės detalės:
WizardSummary Wallet name Piniginės pavadinimas
WizardSummary Wallet path Piniginės kelias
WizardSummary Restore height Atstatymo aukštis
WizardSummary Daemon address Jungties adresas
WizardSummary Network Type Tinklo tipas
WizardWalletInput Wallet name Piniginės pavadinimas
WizardWalletInput Wallet location Piniginės vieta
WizardWalletInput Browse Naršyti
WizardWalletInput Please choose a directory Pasirinkite aplanką